Acil Durum Eylem Planı

Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olması gerektiğinin anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına
“Acil Eylem Planı” diyoruz.

Acil eylem planlamaları firmalarda yaşanabilecek olası risklere karşı işyerindeki bireyleri hazırlıklı tutma amacını güden bir dizi planı, iş bölümünü ve tatbikatları içerir. Afet ve acil durum yönetiminin dört aşamasına (hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme) uygun olarak kurduğumuz Acil Durum Yönetim Sistemi, esnek planlama anlayışı ile hazırladığımız planlar, kontrol listeleri,  formlar, talimatlardan ve senaryolardan oluşan yapı ile kurumsal çözümler üretmekteyiz.

Bu planda;

 • Acil durum planı genel esasları,
 • Acil durum organizasyonu ve görevi,
 • Acil durum ekipleri ve görevleri,
 • Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı,
 • Acil durum prosedürleri,
 • Acil durum yerleşim planı,
 • Gerekli araç, gereç ve malzemeler,
 • Acil durum iletişim listesi
 • Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği,
 • Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması
 • Medya ile ilişkiler ve kamuoyu baskısı vb. hususları yer almaktadır.