İlk Yardım Eğitimi

2 günlük Temel ilkyardım eğitimleri, konu ve içerikleri bakımından Standart ilkyardım ile aynı olmakla beraber süresi 16 saattir.

İnteraktif,erişkin tip eğitim tekniklerinin kullanıldığı, ön test ve son test lerin uygulandığı, eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı teorik ve pratik sınav sonunda başarılı olanlara ilkyardımcı kimliği ve sertifikası verilmektedir.

Eğitim Konuları

 • Genel İlkyardım Bilgileri: Teorik ve Pratik
 • Hasta / Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • Temel Yaşam Desteği
 • Kanamalarda İlkyardım
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 • Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kacmasında İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri