ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

  • Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
  •  Kârın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,
  •  Etkin bir yönetimi,
  •  Maliyetin azalmasını,
  •  Çalışanların tatminini,
  •  Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
  •  Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
  •  İadelerin azalmasını,
  •  Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını,
  •  Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilirliği sağlamaktadır.