İşyeri Hekimliği Hizmeti

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7, ve 8 inci maddeleri gereği işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında yeralan iş yeri hekimi hizmetinin aşağıda belirtilen kriterlere uygun olarak yerine getirilmesi gereklidir.

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Hekiminin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” iş yeri hekimi hizmeti ile ilgili esasları belirlemiştir. İş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.

İşyerinizde kendi bünyenizde bir doktor istihdam etmek yerine, İSG Ekibin’den hizmet alarak bu yasal zorunluluğu yerine getirebilirsiniz. Böylelikle kanuni gerekleri yerine getirirken aynı zamanda personel istihdamının getirdiği sıkıntılardan kurtulmuş olur ve İSG Ekibi’ne bağlı görev yapan doktorunuzun arkasındaki uzman ekibin ve tıbbi laboratuvarın desteğinden de faydalanmış olursunuz.

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında bilgi vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak