OSGB Hizmetleri

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) iş sağlığı ve güvenliği konularında faaliyet göstermek amacıyla kurulan, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Türk Ticaret Kanunu gereği tüzel kişilik oluşturma zorunluluğu olan organizasyonel yapılardır.

OSGB’ler işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini verebilecek tıbbi ve teknik donanıma ve yetkili teknik personele sahip olma zorunluluğu olan kurumlardır.

İSG Ekibi İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla şu hizmetleri verir;

 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları
 • Ortam gözetimi hizmeti
 • Eğitim ve bilgilendirme hizmetleri
 • Kaza ve yaralanma anında bilgilendirme hizmetleri
 • Kayıt tutma ve istatistik hizmetleri
 • İş güvenliği uzmanı sözleşmeleri
 • İş yeri hekimi sözleşmeleri
 • Çalışanların sağlık gözetimleri ve sağlık raporları
 • İş yeri İSG saha gözetimleri ve raporlanması
 • İş hijyeni ölçümleri danışmanlığı
 • Patlamadan korunma dokümanı danışmanlığı
 • Sertifikalı ilk yardım eğitimleri danışmanlığı
 • İSG kurulu oluşturulması
 • Acil durum eylem planlarının hazırlanması
 • Risk analizinin hazırlanması
 • Yangınla mücadele ve acil durum tatbikatları danışmanlığı