Yangın Eğitimi

Amaç :Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personele; kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınları en aza indirgemek, personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmektir.

Eğitime Katılacaklar : 
Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri Görevlileri

Verilecek Sertifika :
Katılımcılara temel yangın eğitimi katılım sertifikası verilir.

Süre :
4 Saat (2 Saat Uygulama)

Eğitim Konuları

 • Neden Yangın Eğitimi
 • Yasal Mevzuat ve Standartlar
 • Yangın Farkındalığı
 • Yangın ve Temel Kavramlar
 • Yanma ve Yangın Bilgisi
 • Yanıcı Maddeler
 • Yanma Çeşitleri
 • Yanma Ürünleri
 • Yangınların Sınıflandırılması
 • Yangın Nedenleri
 • Yangının Sebep Olan Etkenleri
 • Yangın Türleri
 • Yangın Yerindeki Tehlikeler
 • Yangın Önleyici Tedbirler
 • Yangın Söndürme Yöntemleri
 • Yangın Söndürme Maddeleri ve Özellikleri
 • Yangın Söndürme Cihazları (YSC) ve Kullanma Teknikleri
 • Otomatik Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri
 • Yangın ve İnsan Davranışı
 • Yangın Acil Durum Planı
 • Yangın Acil Durum Ekipleri